Raspberry

553 teksty – auto­rem jest Ras­pber­ry.

Za­sypiając le­piej jest za­pom­nieć o tym co było, jest czy będzie. Czy­li za­pom­nij o całym świecie.

Dobranoc.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 00:41

Wyz­naczni­kiem miłości nie jest to co po­siada­my, a to cze­go nie ma­my i jak so­bie z tym radzimy.

Miłego wieczoru.

A. 

myśl • 21 sierpnia 2017, 17:39

Prozmawiaj ze mną.

Roz­ma­wiaj ze mną
cicho, spo­koj­nie, ciepło
Roz­ma­wiaj ze mną
dzi­siaj, te­raz, zawsze
Roz­ma­wiaj ze mną
głośno, praw­dzi­wie, szczerze
Roz­ma­wiaj ze mną
zwyczaj­nie, po pros­tu, naprawdę
Roz­ma­wiaj ze mną
słod­ko, miło, najlepiej
Roz­ma­wiaj ze mną
jas­no, zro­zumiale, mocno
Roz­ma­wiaj ze mną
tam, tu, wszędzie
Roz­ma­wiaj ze mną
o wszys­tkim, o niczym
Roz­ma­wiaj ze mną
często, nieprzerwanie
Roz­ma­wiaj ze mną
mi­mo wszys­tko, wbrew wszystkiemu
Roz­ma­wiaj ze mną
proszę cię.

A.

Dobranoc 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 15 sierpnia 2017, 21:10

Rozmawiaj ze mną.

Zo­bacz słońce nie jest tak źle. Wciąż pow­tarzasz, że ktoś in­ny jest o wiele bar­dziej szczęśli­wy. Ciągle mi mówisz, że wszys­cy mają wszys­tko cze­go ty prag­niesz. Te­raz ci po­wiem jed­no: otwórz oczy. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 sierpnia 2017, 20:55

Tak nap­rawdę to czy jest po­nie­działek czy piątek nie ma dla mnie żad­ne­go znaczenia.
Prze­cież te wszys­tkie dni mi­jają, a ciągłe narze­kanie na wyb­ra­ne dni ty­god­nia nie spra­wi, że staną się ciekaw­sze.

Dob­ra­noc w ten dob­ry dzień.
Niektórzy w po­nie­działek ra­no wychodzą z pracy.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2017, 08:20

Ciepłe słowa

Kocha­nA masz dwadzieścia trzy la­ta i całe życie przed sobą. Zrób WSZYS­TKO. Dosłow­nie WSZYS­TKO, co choć przez chwilę czy­ni cię szczęśliwą. Nie zas­ta­nawiaj się, nie ana­lizuj każde­go kro­ku, który do tej pory [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 4 sierpnia 2017, 21:17

Nie będę się już zas­ta­nawiać co będzie jut­ro, jut­ro się te­go do­wiem.

A. 

myśl • 2 sierpnia 2017, 15:49

Jeśli mnie chcesz to z całym moim ba­gażem, a nie tyl­ko z ty­mi "lep­szy­mi stronami".

Przyz­wycza­jam się do słońca, ale boję się że gdy się przyz­wyczaję to zniknie.

A.

Dob­re­go dnia.
Niech Wam świeci słońce jak najdłużej. 

myśl • 1 sierpnia 2017, 14:41

Poskładaj mnie, bo nie wiem ile jeszcze zniosę bólu. Trzy­maj mnie, bo nie wiem ile jeszcze będę chciała tu być.

A. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 lipca 2017, 15:39

Czuję się dziś tak dob­rze, jak ro­werzys­ta w oku­larach prze­ciwsłonecznych w trak­cie ule­wy. Kon­kret­niej nic mnie nie ob­chodzi.
Choć nie wi­dać słońca na niebie, świeci mi w duszy tak moc­no że nic nie jest w sta­nie te­go słońca choćby zasłonić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 lipca 2017, 16:19

Raspberry

'Wygrałam życie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 sierpnia 2017, 19:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czuję się dziś tak [...]

16 sierpnia 2017, 09:20Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę to czy [...]

16 sierpnia 2017, 09:09Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Rozmawiaj ze mną.  

16 sierpnia 2017, 09:09Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Prozmawiaj ze mną.  

16 sierpnia 2017, 05:31Irracja sko­men­to­wał tek­st Rozmawiaj ze mną.  

14 sierpnia 2017, 19:30Raspberry sko­men­to­wał tek­st Czuję się dziś tak [...]

14 sierpnia 2017, 19:28Raspberry sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę to czy [...]

14 sierpnia 2017, 11:14Irracja sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę to czy [...]

14 sierpnia 2017, 10:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czuję się dziś tak [...]

14 sierpnia 2017, 09:59Salomon sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę to czy [...]