Raspberry

627 tekstów – auto­rem jest Ras­pber­ry.

Spokój jest dla tych, którzy przes­ta­li już żyć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 21:59

Cza­sem trze­ba zas­ma­kować zła, żeby do­cenić dobro. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 22:36

Często łat­wiej jest odejść niż wal­czyć, ale są ludzie dla których będę wal­czyć do sa­mego końca. Może jeszcze się nam nie udało nig­dy wyg­rać, ale jeśli nie spróbuję to się nie do­wiem. Nie jes­tem z tych co to przeg­ry­wają na starcie.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lipca 2018, 20:57

'otwórz oczy

Żyje­my w cza­sach, kiedy pra­wie każdy człowiek ma te­lefon i dostęp to in­terne­tu. Ludzie wie­cznie chodzą za­pat­rze­ni w te małe ek­ra­ny wie­cznie gdzieś pędzą. Dzi­siaj zro­zumiałam, że życie po­lega na czymś więcej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 5 lipca 2018, 21:29

Z cza­sem nau­czyłam się odróżniać szcze­ry uśmiech od fałszy­wego skrzy­wienia ust.
Z cza­sem otaczasz się ludźmi, którzy mają do zaofe­rowa­nia coś więcej niż tyl­ko pus­te obiet­ni­ce.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 czerwca 2018, 22:51

Mogłabym jechać za tobą na ko­niec świata, ale cały czas się zas­ta­nawiam czy ten ko­niec jest dob­rym rozwiązaniem.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 maja 2018, 21:59

Poukładaj mnie

Raz na ja­kiś czas trze­ba zro­bić porządek w kon­taktach. Oczy­wiście nie liczą się zys­ki czy stra­ty, liczy się to jak ktoś ciebie trak­tu­je. Nie chodzi też o głas­ka­nie po głowie, kiedy tylko [...] — czytaj całość

dziennik • 12 maja 2018, 22:05

Na­wet jeśli dziś nie było łat­wo, nikt nie po­wie­dział, że jut­ro nie może być lepiej.

A.

Dobranoc. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2018, 23:50

Nic co jest pół na pół, nig­dy nie sta­nie się całością.
Więc al­bo chcesz całość, al­bo ok­ruchy.

A.

Miłego wieczoru! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 kwietnia 2018, 18:06

Każda ra­na, bu­duje mur.
Każdy uśmiech ten mur niszczy.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2018, 00:40

Raspberry

Idę po swoje!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 17:31yestem sko­men­to­wał tek­st Spokój jest dla tych, [...]

przedwczoraj, 21:59Raspberry do­dał no­wy tek­st Spokój jest dla tych, [...]

29 lipca 2018, 22:36Raspberry do­dał no­wy tek­st Czasem trze­ba zas­ma­kować zła, [...]

21 lipca 2018, 19:59Raspberry sko­men­to­wał tek­st 'otwórz oczy

13 lipca 2018, 18:26Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 'otwórz oczy

13 lipca 2018, 14:41Raspberry sko­men­to­wał tek­st Często łat­wiej jest odejść [...]

13 lipca 2018, 08:21silvershadow sko­men­to­wał tek­st Często łat­wiej jest odejść [...]

12 lipca 2018, 21:30yestem sko­men­to­wał tek­st Często łat­wiej jest odejść [...]

12 lipca 2018, 20:57Raspberry do­dał no­wy tek­st Często łat­wiej jest odejść [...]