Raspberry

533 teksty – auto­rem jest Ras­pber­ry.

Marze­nia spełniają się w naj­mniej prze­widy­wal­ny sposób.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 22:30

To co dziś było tyl­ko snem, jut­ro może oka­zać się rzeczy­wis­tością.
Jut­ro wy­darzyć się może wszys­tko, więc głowa do góry i gnaj do przodu!

Dobranoc.

Zmo­tywo­wana A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 czerwca 2017, 22:29

Niezapominajka

Kiedyś od­czu­wałam lęk i strach chodząc uli­cami, który­mi wcześniej chodziłam z tobą. Miałam dziw­ne uczu­cie, że cze­goś mi brak kiedy tak sa­mot­nie mi­jałam każdy zna­ny kąt.
Jed­nak os­tatni­mi cza­sy wspom­nienia się zacierają, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 18 czerwca 2017, 23:05

Pus­tka jest początkiem cze­goś nowego.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 czerwca 2017, 21:16

Bądź człowiekiem ta­kim ja­kim chcesz być, a nie ta­kim ja­kim chcą cię widzieć inni.

To two­je życie!

Dob­rej nocy.

A. 

myśl • 11 czerwca 2017, 00:06

Chciałabym od­dać już to wszys­tko, co trzy­mam w so­bie ko­muś bar­dziej kom­pe­ten­te­mu.

Ewen­tual­nie pocze­kam. Jeszcze mi­nie trochę cza­su nim wybuchnę.

A.

Dobranoc. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 czerwca 2017, 00:13

Pytania i odpowiedzi.

Gdzieś dziś zo­baczyłam py­tanie, które dość moc­no mnie zain­try­gowało. Wiem, że py­tanie to prze­wija się przez ludzkie życie ty­siące ra­zy, ale czy każdy na nie od­po­wiada? Czy każdy pot­ra­fi na nie odpowiedzieć [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2017, 18:00

Pytania i odpowiedzi.

Gdzieś dziś zo­baczyłam py­tanie, które dość moc­no mnie zain­try­gowało. Wiem, że py­tanie to prze­wija się przez ludzkie życie ty­siące ra­zy, ale czy każdy na nie od­po­wiada? Czy każdy pot­ra­fi na nie odpowiedzieć [...] — czytaj całość

dziennik • 30 maja 2017, 18:00

* * *

I zja­wia się on. Nie ma zbyt wiele do zaofe­rowa­nia. Chy­ba na­wet nie ma nic, ale obiecu­je wszys­tko. Gwiaz­dkę z nieba. Słuchając te­go, aż mi się od­biło a może i na­wet coś [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 21 maja 2017, 20:04

Strach nie jest oz­naką słabości, a do­wodem wal­ki z włas­ny­mi słabościami.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2017, 23:45

Raspberry

'Wygrałam życie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 czerwca 2017, 10:54Cris sko­men­to­wał tek­st Marzenia spełniają się w [...]

19 czerwca 2017, 09:06YoAśka. sko­men­to­wał tek­st Niezapominajka

4 czerwca 2017, 23:51Raspberry sko­men­to­wał tek­st Chciałabym od­dać już to [...]

4 czerwca 2017, 22:57yestem sko­men­to­wał tek­st Chciałabym od­dać już to [...]

4 czerwca 2017, 22:55Raspberry sko­men­to­wał tek­st Chciałabym od­dać już to [...]

4 czerwca 2017, 15:23yestem sko­men­to­wał tek­st Chciałabym od­dać już to [...]

4 czerwca 2017, 14:54Raspberry sko­men­to­wał tek­st Chciałabym od­dać już to [...]

3 czerwca 2017, 03:49yestem sko­men­to­wał tek­st Chciałabym od­dać już to [...]

31 maja 2017, 11:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pytania i od­po­wie­dzi.  

30 maja 2017, 09:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Są ut­wo­ry przy których [...]