Raspberry

475 tekstów – auto­rem jest Ras­pber­ry.

Los.

Po­woli układam wszys­tko z myślą, że nad­szedł czas kiedy trze­ba stanąć na no­gi. Trzy­mam przy so­bie ludzi, którzy zaw­sze będą mnie wspierać, a ja od­po­wiem tym sa­mym. Nie wierzę już w przesłodzone [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:18

Ser­ce rwie do przo­du jak oszalałe.
Ko­lej­ne spot­ka­nie. To mało.
Po­suwam wskazówki, próbując oszu­kać czas.
Jes­teś na chwilę. Mi na­dal mało.
Za krótko. Wróć do mnie znów.
To wciąga, jes­teś jak narkotyk.
Chcę Cię tu i te­raz.
TĘSKNIĘ wiel­ki­mi li­tera­mi - nieprzerwanie.

Miłego dnia.

Aleksandra. 

myśl • 20 stycznia 2017, 12:19

Mil­czę z tobą naj­le­piej jak potrafię.
Tonę w twoich ramionach.
Poz­by­wam się wątpliwości.

Dobranoc.


Aleksandra. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 stycznia 2017, 00:52

Co miałam zro­bić dziś, zro­biłam wczo­raj. Ja­kieś jut­ro może nie na­dejść, więc korzys­tam dziś. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 stycznia 2017, 16:32

Kiedy jest się młodym, ser­ce wy­daje się być prze­wod­ni­kiem, dzięki które­mu wiem dokąd chcę podążać.
Kiedy jed­nak człowiek zaczy­na korzys­tać z ro­zumu ja­ko prze­wod­ni­ka, wszys­tko podąża we właści­wym kierunku.
Kiedy byłam młod­sza, myślałam że [...] — czytaj całość

myśl • 15 stycznia 2017, 22:37

Mogę..?

To wszys­tko co te­raz osiągnęłam, co po­siadam i kim te­raz jes­tem zaw­dzięczam tyl­ko i wyłącznie so­bie. Świado­mość, że będąc sobą jes­tem dla ko­goś na­mias­tką ideału jest wszecho­gar­niającym szczęściem.
Nie muszę nic zmieniać, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2017, 22:59

To wspa­niałe uczu­cie, kiedy o czymś marzysz i kom­plet­nie się te­go nie spodziewając, marze­nie się spełnia.

Czuję, że to będzie bar­dzo dob­ry rok.

Dobranoc.

Aleksandra. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2017, 22:43

Nie spi­suj na stra­ty wszys­tkiego, co kiedyś oka­zało się błędem.
Dziś może być właści­wym wyborem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 stycznia 2017, 09:38

Nicze­go się nie spodziewaj. Nies­podziewa­ne przychodzi szyb­ciej, aniżeli to wycze­kiwa­ne latami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 stycznia 2017, 07:29

Mam za miękkie ser­ce więc, moim te­gorocznym pos­ta­nowieniem jest pop­ra­cować nad mięśniami pośladków.

Dzień dobry.
Trzy­maj­cie się ciepło, mi­mo mrozu.

Aleksandra. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 stycznia 2017, 07:27

Raspberry

Moją osobowość najbardziej definiuje moja twórczość. "Dokąd zmierza mój pociąg? Tego jeszcze nie wiem.Na razie stoję na stacji i łudzę się, że w końcu wybiorę właściwy kierunek, nie pod wpływem czegoś lub kogoś. Nie dojrzałam do wyboru drogi - tej najwłaściwszej. Lecz pozwól mi decydować o własnym losie." Kocham myśleć!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

20 stycznia 2017, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Milczę z tobą naj­le­piej [...]

19 stycznia 2017, 00:27Raspberry sko­men­to­wał tek­st Co miałam zro­bić dziś, [...]

17 stycznia 2017, 06:06Raspberry sko­men­to­wał tek­st Co miałam zro­bić dziś, [...]

16 stycznia 2017, 22:00Cris sko­men­to­wał tek­st Co miałam zro­bić dziś, [...]

16 stycznia 2017, 17:45CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Co miałam zro­bić dziś, [...]

15 stycznia 2017, 18:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st Mogę..?

13 stycznia 2017, 23:35Cris sko­men­to­wał tek­st Postanowienie DRU­GIE Przes­tań prze­sad­nie ana­lizo­wać [...]

11 stycznia 2017, 22:24Raspberry sko­men­to­wał tek­st Mam za miękkie ser­ce [...]

11 stycznia 2017, 02:40yestem sko­men­to­wał tek­st Mam za miękkie ser­ce [...]

9 stycznia 2017, 17:49Raspberry sko­men­to­wał tek­st Mam za miękkie ser­ce [...]