Raspberry

588 tekstów – auto­rem jest Ras­pber­ry.

Te słowa jeszcze nie wy­powie­dziane, a już są na języ­ku. To coś więcej niż tyl­ko lu­bię być z tobą.

A.

Dobranoc. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 stycznia 2018, 01:04

Brak ciebie to jak brak słońca, przez pół deszczo­wej zimy.
Dla­tego cieszę się, że jes­teś częściej niż cza­sem i dłużej niż na chwilę.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 stycznia 2018, 00:00

Mam słabość do ludzi, którzy mnie szanują.

A. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 grudnia 2017, 01:55

Zaw­sze jest ktoś kto nam po­wie "dzień dob­ry", na­wet jeśli wca­le nie jest ta­ki dob­ry jak byśmy chcieli. Cza­sem war­to wsłuchać się w znacze­nie tych słów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 grudnia 2017, 15:03

Nadzieja

Życie nadzieją wca­le nie jest ta­kie ba­nal­ne. Wszys­cy mają prze­cież nadzieję. Nadzieję na lep­szy czas. Wszys­cy, na­wet naj­większy pe­symis­ta miał kiedyś nadzieję. To nie tak, że jeśli masz nadzieję to jes­teś stracony. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 21 grudnia 2017, 20:55

Od­kry­wając swo­je słabości, na­rażasz swo­je ser­ce na ból, ale są ludzie dzięki którym to ser­ce sta­nie się sil­niej­sze, a słabości znikną.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 grudnia 2017, 21:21

'prosto

Zaczęłam się bać, pot­wornie się bać. Mar­twię się co­raz bar­dziej. Nig­dy tak się o ni­kogo nie mar­twiłam. Wszys­tko spro­wadza się do te­go, że tak nap­rawdę nad­szedł ten czas kiedy sta­wiasz siebie i [...] — czytaj całość

dziennik • 9 grudnia 2017, 02:50

Chcę cię mieć, choć nie wiem czy można te­go chcieć.

A.

Dob­rej nocy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 grudnia 2017, 23:05

Mi­mo wszys­tko chciałabym za­sypiać z głową obok Two­jej głowy i raz na ja­kiś czas mieć pew­ność, że choć trochę cię mam.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 grudnia 2017, 23:02

Dob­re chwilę wy­dają się być za krótkie za każdym ra­zem. Zaw­sze po­zos­ta­je niedo­syt w ser­cu. Szczęście uzależnia.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 listopada 2017, 14:19

Raspberry

Idę po swoje!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

7 stycznia 2018, 11:35yestem sko­men­to­wał tek­st Te słowa jeszcze nie [...]

7 stycznia 2018, 01:04Raspberry do­dał no­wy tek­st Te słowa jeszcze nie [...]

3 stycznia 2018, 12:20Raspberry sko­men­to­wał tek­st Brak ciebie to jak [...]

3 stycznia 2018, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st Brak ciebie to jak [...]

3 stycznia 2018, 00:00Raspberry do­dał no­wy tek­st Brak ciebie to jak [...]

2 stycznia 2018, 23:56Raspberry sko­men­to­wał tek­st Mam słabość do ludzi, [...]

1 stycznia 2018, 14:16yestem sko­men­to­wał tek­st Mam słabość do ludzi, [...]

1 stycznia 2018, 10:22Raspberry sko­men­to­wał tek­st Mam słabość do ludzi, [...]

31 grudnia 2017, 02:59yestem sko­men­to­wał tek­st Mam słabość do ludzi, [...]

31 grudnia 2017, 01:55Raspberry do­dał no­wy tek­st Mam słabość do ludzi, [...]